วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งานวันต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ และพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและนโยบาย No Gift Policy ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิด”กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOE TRUST & Zero Corruption)

ไม่มีความคิดเห็น: