วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประชุมโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดยมีโรงเรียนเอกชนในสังกัด และสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี เข้าร่วม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting Cloud

ไม่มีความคิดเห็น: