วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560

ไม่มีความคิดเห็น: