วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ประชุมคณะทำงานจัดทำเกณฑ์ประเมินและคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระดับจังหวัดและระดับภาคของโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ

ไม่มีความคิดเห็น: